PW 6080 Vario XL [EL LP 3N AC 400V 50Hz] - Nätverkskapacitet

Visa produkt
Seriellt gränssnitt RS 232

Enkelt datautbyte

Det seriella gränssnittet möjliggör kommunikation med tekniska slutanvändarenheter. Förutom dataöverföring till lagringsmedia för processdokumentation, möjliggör det också styrning av doseringsenheter och/eller kassaapparater.
Anslutning betal-/bokningssystem

Bokningssystem

Maskinen är lämplig för användning i självbetjäningstvätterier. Med hjälp av ett gränssnitt kan den anslutas till kassasystemet för att beräkna användningstid (beroende på modell behövs ytterligare tillbehör för anslutning till kassasystem).