PW 6080 Vario XL [EL LP 3N AC 400V 50Hz] - Kvalitet

Visa produkt
Högutvecklad asynkronmotor

Högpresterande och tyst

Den högutvecklade asynkronmotorn med frekvensomriktare ger din maskin maximal effekt och livslängd – genom mjukstart under startfasen och en extremt mjuk gång även vid höga varvtal. På så sätt minskar buller och vibrationer vid drift så mycket som möjligt.