PLW 6111 [DP WS SC CL H14] - Effektivitet och hållbarhet

Visa produkt
Ångkondensator

Idealiska torkningsresultat och optimalt rumsklimat

Med hjälp av ångkondensatorn avfuktas och kyls frånluften, och kan sedan utan problem ledas in i ett frånluftssystem eller släppas ut till omgivningen.