PG 8059 U [MK HYGIENE] - Användarkomfort

Visa produkt
Inställbara displayspråk

Din diskmaskin “talar” flera språk

Din maskin kan visa meddelanden på flera språk så att du kan förstå all information. Välj enkelt önskat språk från språkmenyn. En liten flagga visar dig vägen. På så sätt hittar du enkelt dit – även om den är inställd på ett språk som du inte förstår.
Senare start och resttidsanvisning

Med ett öga på tiden

Med senare start kan du bestämma när det valda programmet ska starta, upp till 24 timmar i förväg. Efter programstarten visas den återstående programtiden på displayen.
Saltbehållare i luckan

Fyll på salt enkelt och bekvämt

Den integrerade saltbehållaren möjliggör ergonomisk användning redan vid halvöppen lucka. Saltet kan fyllas på i diskutrymmet utan att du behöver böja dig ned och utan att ta ut underkorgen.
Ren användarkomfort

Touchdisplay

Touchdisplayen visar enbart relevant information och erbjuder högsta användarkomfort. Den dagliga arbetsprocessen fungerar genom den enkla betjäningen med en knapp, samtidigt som färgmeddelandet informerar om aktuell status och programkörning. Vid behov kan ytterligare information hämtas upp och olika anpassningar programmeras på displayen. Viktig extra-information, som t.ex. felmeddelanden, visas tydligt.
AutoClose

Automatisk luckstängning

Komfortabelt och säkert – det är Miele AutoClose: En lätt kontakt mellan lucka och diskmaskin räcker för att diskmaskinen ska stängas fullständigt med stöd av en motor.
Touch on Metal

Största användarkomfort

Den treradiga displayen mitt på manöverpanelen informerar om vilket program som valts och aktuell status. Viktiga programparametrar kan enkelt ändras med den bekväma Touch on Metal-styrningen. En annan fördel med den jämna ytan på manöverpanelen: Den går att rengöra på ett hygieniskt tillfredsställande sätt.
Perfekt integration i bardisken

Anpassningsbar

Diskmaskinen kan enkelt installeras i en skåprad under arbetsbänken för att smälta in visuellt i omgivningen. Dessutom kan maskinen anpassas efter bänkskivan vid behov.