PW 5105 Vario [EL AV] - Hygiene

Visa produkt
Desinfektionstvätt

Högsta möjliga hygien

För att bilda basen för högsta hygienkrav kan man alternativt välja en avslutande sköljning med en speciell temperatur- och tidsprofil i desinfektionsprogrammen. I denna så kallade desinfektionssköljning värms vätskan upp till över 60 °C. Med denna funktion minskar risken för en återkontaminiering på grund av eventuella bakterier i vattnet.
Säker desinfektion

Högsta hygieniska säkerhet

En säker desinfektionseffekt är förutsättningen för rengöringen av textilier från sjukhus och vårdhem. Speciella program för termisk och kemotermisk desinfektion, bland annat enligt listan från Robert-Koch-institutet i Berlin, utgör basen för den nödvändiga hygiensäkerheten.brHygiencertifikatet hittar du under “Nerladdningsbara filer”.*Beroende på modell