Nyutexaminerade

Absolventen

Miele i Tyskland har en mängd olika utbildningar inom företaget som exempelvis traineeprogram och olika internutbildningar. Individuellt, specialanpassat och övergripande – så beskriver vi våra startprogram för nyutexaminerade från högskolan och för dem som kommer från andra erfarenhetsområden. Det beror helt på dig själv om du vill göra din masterexamen och samtidigt skaffa dig värdefull arbetslivserfarenhet, om du vill börja ditt arbetsliv med ett kvalificerat arbete inom distribution och försäljning eller om du vill starta din yrkesliv i något av våra individuella traineeprogram. Vi har en särskild yrkesstart för högskoleutexaminerade som har disputerat. Under ett treårigt program som är både specialinriktat och övergripande förbereds de på medellång sikt för ledningsuppgifter. Yrkeslivets början kan se olika ut. Läs mer om lediga jobb i Tyskland i menyn "Lediga jobb".

Kontaktperson