Kontakt

Om du har frågor om den aktuella personalsituationen, arbetsmöjligheter eller liknande är du välkommen att kontakta vår personalavdelning via mailadressen nedan.

Yrkesverksamma

Ort Kontaktperson Adresss Kontakt
Miele AB Postadress:
Box 1397, 171 27 Solna
Besöksadress:
Industriv. 20, 171 48 Solna
personal@miele.se
08-562 29 000
Fax: 08-562 29 209

Nyutexaminerade

Ort Kontaktperson Adresss Kontakt
Miele AB Postadress:
Box 1397, 171 27 Solna
Besöksadress:
Industriv. 20, 171 48 Solna
personal@miele.se
08-562 29 000
Fax: 08-562 29 209