Hållbar utveckling

Nachhaltigkeit

Människan i centrum

Ansvar och hållbar utveckling är sedan starten grundläggande beståndsdelar i Mieles företagskultur. Det har vi förverkligat i vår företagsstrategi. Genom att vara förutseende har vi integrerat aspekter som gäller hållbar utveckling i företagets kärnprocesser, som produktutveckling och produktion. Bara på det sättet kan ett företag förbli livskraftigt i framtiden.

Läs mer