Allmänna villkor

Miele onlineshop

Följande allmänna villkor gäller för försäljning av Miele hushållsprodukter som marknadsförs på www.miele.se (nedan kallade produkt/produkter) av Miele AB, (nedan kallat Miele), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive kund (nedan kallad kunden) och Miele.

Miele AB tillämpar EHL:s branschbestämmelser, Konsumentköp EHL 2005 vid försäljning till konsument. EHL - Elektriska Hushållsapparat Leverantörer är branschorganisationen för tillverkare och importörer av elektriska hushållsapparater. Vid beställning via Miele e-handel följer Miele bestämmelserna i Distans- och hemförsäljningslagen. Mer information samt bestämmelserna i sin helhet finns på www.ehl.se

Som företagskund gäller leveransvillkor enligt "Allmänna leveransvillkor vid försäljning av reservdelar och tillbehör för elektriska hushållsapparater (EHL Reservdel 2003)" och ”Särskilda bestämmelser vid försäljning till företag eller motsvarande” (EHL 2005 IK). 

Beställning

Beställning av produkter sker via www.miele.se. Vid beställning träffas avtal om köp först när Miele bekräftat beställningen genom en skriftlig orderbekräftelse eller via e-post, och erhållit full betalning. Miele ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. Miele förbehåller sig för fel i information samt fel i specifikation, på samtliga Miele Hushållsprodukter och tjänster. Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus förbehålls Miele rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en produkt i Mieles sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Miele ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att Kunden beställt densamma enligt ovan.

Leveransvillkor

Från Miele ingår alltid moms, miljöavgift och fri frakt till ytterdörr inom Sverige i det angivna priset. För beställning med ett ordervärde överstigande 450 kr levereras dessa kostnadsfritt. Leveranser sker i samarbete med speditören DHL. Miele levererar endast till adresser i Sverige.

Det finns tre olika leveranssätt att välja mellan:

1.    Fri frakt som innebär att produkter levereras kostnadsfritt till kundens port eller tomtgräns, eller så nära port eller tomtgräns som en lastbil kan köra. Leverans sker på vardagar, normalt mellan kl 08.00 och 16.00. Det är upp till transportören att föreslå tid för leverans, vilket görs via telefon. Den kostnadsfria hemleveransen innefattar inte båt-/färjetransport (bortsett från Gotland, dit vi levererar kostnadsfritt) eller in-/uppbärning av produkterna. Observera att tillbehör levereras till kundens närmaste DHL Servicepoint.

2.    Upp-/inbärning (extra kostnad) som innebär att produkterna levereras och bärs in i hemmet till önskad plats eller så långt det är möjligt (med emballaget på) normalt mellan kl. 08.00 och 20.00.

3.    Upp-/inbärning med installation (extra kostnad) som innebär att produkterna levereras och bärs in i hemmet samt monteras i befintligt utrymme (eventuell gammal produkt måste vara avinstallerad*) på framdraget och befintliga eluttag samt vattenanslutning. Installationen innefattar ej fastsättning av snickerilucka för integrerade produkter.

4.    Miljöbortforsling (extra kostnad) innebär att Miele tar med likvärdig produkt för retur på miljöstation. Den gamla produkten skall vara avinstallerad. Miljöbortforsling kan endast väljas i samband med inbärning och/eller installation, ej i samband med ordinarie fri frakt.

*Avinstallerad = el- och eventuellt vatten måste vara bortkopplat, eventuell snickerilucka avlägsnad samt om produkten är integrerad skall den vara bortmonterad från nischen.

Vid mottagandet av produkterna ska mottagaren alltid uppvisa legitimation.

Om leveransförsening uppstår meddelar Miele kunden detta via e-post. Kunden har alltid rätt att häva köpet vid långvariga leveransförseningar. Hävning av köp ska ske skriftligen via brev eller e-post. Miele betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 10 dagar efter att av Miele godkänd skriftlig hävning har inkommit. Det kan finnas tillfällen då det är omöjligt att fullfölja en beställning. Miele förbehåller sig därför rätten att friskriva sig från alla krav på ersättning från kunden gällande leveransförseningar.

Miele ansvarar för transportrisken, d.v.s. risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transporten till kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till Miele. Kunden måste anmäla eventuella transportskador till Mieles kundtjänst inom sju arbetsdagar från det tillfälle att godset mottagits. Kunden ansvarar därför för att avemballera och inspektera produktens skick snarast efter mottagandet av godset. Om kunden upptäcker en transportskada ska kunden omgående kontakta Miele kundtjänst.

Observera att produkten inte får användas och att kunden även måste behålla produktens emballage, så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärende.

Synbara skador av emballaget och/eller produkten skall alltid direkt vid mottagandet skriftligen noteras på fraktsedeln och delges chauffören. Detta gäller även vid misstanke av s.k. dold skada.

Ej uthämtade varor

Är du inte tillgänglig för att ta emot eller hämta din beställning inom 14 dagar efter bekräftad leverans, returneras varan till oss. Miele debiterar då kunden för tillkommande fraktkostnader.

Priser och betalning

De priser och avgifter som anges är inklusive mervärdeskatt samt andra skatter och pålagor.

Betalsätt

Betalning kan göras med kort eller via internetbank.

Retur- och ångerrätt

Innan kunden returnerar produkter, måste kunden alltid kontakta Miele kundtjänst på telefon 08-562 29 000. Miele accepterar retur av originalförpackade produkter upp till 14 dagar efter leverans. Efter mottagningskontroll betalar Miele tillbaka köpbeloppet senast inom 10 dagar. Kunden betalar själv eventuell returfrakt, och ångrad produkt skall alltid returneras i originalförpackning med tillhörande emballage. Kunden ansvarar för risken vid returfrakt; denna risk innefattar bland annat att produkten skadas eller kommer bort under frakt.

10 år kvalitetsbevis

På samtliga Miele Hushållsprodukter (undantaget kaffemaskiner, dammsugare och tillbehör) gäller Miele kvalitetsbevis. Registrering av kvalitetsbeviset måste kunden själv göra senast 1 år efter inköpsdatum på www.miele.se för att detta skall vara giltigt. Här finns även fullständig information om tjänsten.

Personuppgifter

När kunden lägger beställning på www.miele.se uppger kunden personuppgifter såsom namn, adress, telefon-nummer och e-mail adress. I samband med registrering och beställning godkänner kunden att Miele lagrar och använder uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtagande gentemot kunden. Miele kommer inte att lämna ut personuppgifter till tredje part. Miele kan komma att använda uppgifter från kundregistret för att göra utskick. Genom att acceptera köpvillkoren ger kunden sitt samtycke till detta. Vill kunden inte få några utskick går det bra att meddela Miele detta, varvid det åligger Miele att respektera detta.

Enligt Personuppgiftslagen har kund som beställt som privatperson rätt att få den information som Miele har registrerat. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall Miele.

Force Majeure

Om leverans förhindra, försvåras eller försenas på grund av omständigheter som ligger utanför Miele kontroll har Miele rätt att häva order utan påföljd. Detta meddelas kunden via e-mail eller telefon.

Miele matlagningskväll

Bokning matlagningskväll

Bokning av Miele matlagningskväll sker på Mieles hemsida, www.miele.se. Välj önskad kurs och datum. Tillgängligheten för kurserna syns på hemsidan.För att boka en kurs behöver du skapa ett konto på vår hemsida. Här anger du namn, epostadress och telefonnummer.

Betalning

Betalning sker via bankkort, direkt bankbetalning via vår betalportal eller till vår BG-nummer 644-4673. Ange ditt bokningsnummer som referensnummer på betalningen. När bokningen är betald får du en bokningsbekräftelse till din epostadress.

Avbokning/sjukdom

Avbokning kan ske en vecka före inspirationskvällen utan kostnad. Om du blir sjuk eller får annat varaktigt förhinder finns möjlighet att byta datum eller att få avgiften återbetald. Ett alternativ till avbokning är givetvis att någon annan går i ditt ställe. 

Service

Se allmänna villkor för servicebokning online http://www.ehl.se/branschbest/ehl_rep03.pdf