Kampanj på Miele köksfläktar

Få upp till 2 500 kr tillbaka när du köper en ny Miele köksfläkt under kampanjperioden våren och sommaren 2021.

Kampanjperiod 1/4 - 31/7 2021.

Miele cashback-kampanj köksfläktar

Få upp till 2500 kr tillbaka när du köper en köksfläkt från Miele.

Gäller vid köp under kampanjperioden 1/4 - 31/7 2021

Köp

Köp

När du har köpt en Miele köksfläkt hos en Miele återförsäljare eller direkt av Miele under kampanjperioden 1/4 - 31/7 2021 kan du registrera ditt köp för att få din cashback.

Mer information om kampanjvillkoren finns under fliken "Kampanjvillkor".

Obs! Handlar du i Miele Experience Center Stockholm eller Solna får du avdrag motsvarande cashback-beloppet direkt i kassan.

Hitta till Miele Experience Center
Registrera

Registrera

Registrera ditt köp i länken "Registrera cashback XXX kr" med det belopp som gäller för ditt köp. Om du inte redan är inloggad uppmanas du att logga in eller skapa konto.

Gör så här i formuläret du länkas till:
- Ange produktens serienummer
- Ange köpdatum
- Ladda upp en kopia på köpbevis (kvitto)
- Ange ditt bankkonto (måste vara IBAN-nr).

Registreringen måste göras online senast 15 augusti 2021.

Registrera cashback 500 kr kr

Registrera casback 1000 kr

Registrera cashback 1500 kr

Registrera cashback 2000 kr

Registrera cashback 2500 kr
Pengarna tillbaka

Pengar tillbaka

Efter registreringen får du en bekräftelse och din registrering granskas av Miele. Efter godkänd registrering betalas upp till 2500 kr till ditt konto.

Beräknad tid för återbetalning inom 15 arbetsdagar.

Produkter

Passa på att uppgradera ditt kök i sommar med en ny köksfläkt från Miele.

Cashback-kampanj Miele köksfläktar 2021

Få upp till 2 500 kr tillbaka!

När du köper en ny köksfläkt från Miele under april och maj 2021 får du upp till 2 500 kr tillbaka.  

Se alla

Se komplett lista med alla kampanjprodukter och cashback-belopp (pdf).

 

Kampanjvillkor

Villkor för Miele cashback-kampanj köksfläktar

Uppdaterad den 1 april 2021

 

1. KAMPANJENS UPPHOVSPERSON
Ansvarig för aktuell kampanj är Miele AB, Box 1376, 171 27 Solna, 08-562 29 000.

2. OM KAMPANJEN

2.1. Deltagare
2.1.1 Alla deltagare måste vara över 18 år. Kampanjen gäller bara nya produkter som har köpts av privatpersoner i Sverige, i butik, online av Mieles återförsäljare eller direkt av Miele. Den gäller inte för produkter som sålts direkt av privatpersoner eller via privata annonser eller via Miele Unboxed Outlet. Distributörer, återförsäljare och personalförsäljning via Miele omfattas inte av kampanjen och får inte delta å sina kunders vägnar.
2.1.2 I och med utnyttjande av denna kampanj, anses deltagaren ha lämnat sitt medgivande till dessa villkor.
2.2. Kampanjprodukter, geografisk utsträckning och tidsperioder:
2.2.1 Den här kampanjen är endast tillgänglig vid köp av Miele utvalda inbyggnadsprodukter i Sverige hos Elgiganten, Elon, Media Markt, Tretti, Whiteaway, Power, Hemmy, Vitvaruexperten, Bygghemma, Euronics, Komplett samt via köksfackhandlare och övriga Miele återförsäljare av Miele-produkter eller direkt av Miele med modellbeteckningar enligt pdf-filen i länken nedan. (”Alla produkter som omfattas av kampanjen”).
2.2.2 Kampanjperiod: Kampanjen gäller för köp av kampanjprodukterna mellan den 1 april och 31 juli 2021. Produkter som köpts före den 1 april omfattas inte av kampanjen. Inte heller produkter som har köpts före den 1 april och lämnats tillbaka för att sedan köpas inom kampanjperioden.
2.2.3 Alla Kampanjprodukter måste köpas från Elgiganten, Elon, Media Markt, Tretti, Whiteaway, Power, Hemmy, Vitvaruexperten, Bygghemma, Euronics, Komplett samt via köksfackhandlare och övriga Miele återförsäljare eller direkt av Miele. Gäller endast köp i Sverige. 
2.2.4 Deltagare kan enbart få en återbetalning 1 st Miele-produkter.
2.3 Om kampanjen 
2.3.1 När deltagaren köper 1 st ny Miele-produkt  med något av nedan modellbeteckningar under kampanjperioden (se 2.2.2.) och senast 15/8 2021 registrerar sin produkt med serienummer på miele.se/cashbackflaktar där deltagare uppmanas att logga in/registrera konto på miele.se får deltagaren upp till 2500 SEK tillbaka av Miele AB.

Alla modellbeteckningar som omfattas av Miele Cashback-kampanj på köksfläktar och cashback-belopp (PDF)

2.3.2 Den här kampanjen är inte tillgänglig i kombination med andra återbetalningskampanjer hos Elgiganten, Elon, Media Markt, Tretti, Whiteaway, Power, Bygghemma, Euronics, Komplett, köksfackhandlare och övriga Miele återförsäljare eller Miele. 
2.4.4 Kampanjprodukter som återlämnas (och som inte är defekta) till Elgiganten, Elon, Media Markt, Tretti, Whiteaway, Power, Bygghemma, Euronics, Komplett, köksfackhandlare och övriga återförsäljare samt till Miele omfattas inte av kampanjen, och deltagare som försöker utnyttja erbjudandet med hjälp av dessa produkter kommer inte att få utbetalat kampanjbeloppet. För det fall Miele redan har betalat ut beloppet, måste deltagaren återbetala utbetalt belopp. Om Miele får kännedom om sådant bedrägeri har Miele möjlighet att vidta rättliga åtgärder gentemot inblandade deltagare.

3. Hur du deltar
3.1 För att delta i kampanjen måste deltagaren köpa kampanjprodukter inom kampanjperioden och göra en anmälan enligt nedan instruktioner online mellan den 1 april 2021 och 15 augusti 2021.
3.2 Deltagaren uppmanas att följa nedanstående steg för att ta del av erbjudandet:
(I) Deltagaren måste registrera sig eller logga in på sitt befintliga konto på https://miele.se/inloggning.
(II) På sidan miele.se/cashbackflaktar ska deltagaren välja registreringslänken ”Registrera cashback XXXX kr ” för att registrera köpet.

(III) I formuläret ska deltagaren registrera den nyinköpta produktens serienummer. Klicka här för att hitta typskyltens placering. När serienumret har angivits visas produktens modellbeteckning. Deltagaren blir ombedd att uppge sina utbetalnings-/bankuppgifter (IBAN). Deltagaren ska även skanna, ladda upp och bifoga en kopia av kvittot eller orderbekräftelsen av köpet (inklusive moms). På detta kvitto/orderbekräftelse skall modellbeteckningen på produkten, inköpsdatum och butikens namn framgå.
(IIII) När detta är gjort får deltagaren ett e-postmeddelande med en bekräftelse på att dennes anmälan har mottagits.

3.3 När deltagarens anmälan har tagits emot och godkänts kommer Miele AB överföra upp till 2500 SEK till deltagarens bankkonto. Utbetalning görs endast till bankkonton i Sverige.
3.4 Miele AB strävar efter att göra en banköverföring inom 3 veckor från mottagandet av en komplett och giltig anmälan.
3.5 Miele AB hanterar inte några anmälningar som inkommer efter kampanjperiodens slutdatum eller som Miele AB efter eget gottfinnande bedömer vara ofullständiga eller oläsliga.
 

4. FRISKRIVNINGAR

4.1. Miele AB förbehåller sig rätten att granska anmälningar i syfte att kontrollera att dessa villkor respekteras och att begära ytterligare information och relevanta dokument. Miele AB förbehåller sig rätten att utesluta anmälningar och/eller deltagare om det finns misstanke om att kampanjen missbrukas på något sätt.

5. Hantering av persondata

5.1 Miele AB, Box 1397, 171 27 Solna, 08562 29 000 är registrerat i Sverige under organisationsnummer 556138-9668 och personuppgiftsansvariga enligt tillämpliga lagar och bestämmelser om skydd av personuppgifter för alla personuppgifter som deltagaren uppger i samband med utnyttjande av denna kampanj. All personlig information kommer att behandlas av Miele AB endast i samband med hantering av denna kampanj inklusive tillhandahållande av information till tredje part utsedda att administrera kampanjen. Miele AB kan komma att lämna ut deltagarens personuppgifter om Miele AB är skyldigt att göra så enligt lag eller domstolsbeslut. När deltagaren tar del av kampanjen, behandlar vi deltagarens uppgifter grundat på vårt legitima intresse av att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot deltagaren. Deltagarens personuppgifter kommer att behandlas så länge det är motiverat av sammanhanget. 
5.2 Deltagaren har rätt att få besked om vilka personuppgifter om deltagaren som vi behandlar och hur vi behandlar dessa genom att kontakta oss via detta formulär. Deltagaren har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om deltagaren för det fall de är felaktiga och behöver uppdateras. Deltagaren har även i vissa fall rätt att få personuppgifterna raderade, t ex om de inte är längre nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in. För att ta vara på dina rättigheter, kontakta oss på via detta formulär  eller läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.  

6. LAG OCH JURISDIKTION
Så långt lagen tillåter ska dessa villkor och eventuella tvister som uppstår på grund av eller i samband med dem och denna kampanj styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige och lyda under den icke-exklusiva jurisdiktion som tillhör domstolarna i Sverige. Deltagaren kan få information om vilka deltagarens rättigheter är från den lokala organisationen för konsumentrådgivning. Deltagarens lagstadgade rättigheter begränsas inte av dessa villkor.