Kampanj på Miele inbyggnadsprodukter under februari och mars

Få 4000 kr tillbaka när du köper 4 st valfria inbyggnadsprodukter från Miele under kampanjperioden.

Kampanjperiod 1/2 - 31/3 2021.

Miele cashback-kampanj inbyggnadsprodukter

Få 4000 kr tillbaka när du köper 4 inbyggnadsprodukter från Miele.

Gäller vid köp under kampanjperioden 1/2 - 31/3 2021

Köp

Köp

När du har köpt 4 st valfria inbyggnadsprodukter hos en Miele återförsäljare eller direkt av Miele under kampanjperioden 1/2 - 31/3 2021 kan du registrera ditt köp för att få din cashback. Alla 4 produkter måste finnas på samma kvitto.

Mer information om kampanjvillkoren finns under fliken "Kampanjvillkor".

Obs! Handlar du i Miele Experience Center Stockholm eller Solna får du 4000 kr avdrag direkt i kassan.

Hitta till Miele Experience Center
Registrera

Registrera

Registrera ditt köp i länken "Registrera cashback 4000 kr" nedan. Om du inte redan är inloggad uppmanas du att logga in eller skapa konto. Ange produkternas serienummer och köpdatum, ladda upp en kopia på köpbeviset (alla 4 produkter måste finnas på samma kvitto) och ange ditt bankkonto (måste vara IBAN-nr). Registreringen måste göras online senast 30 juni 2021.

Registrera cashback 4000 kr

Pengarna tillbaka

Pengarna tillbaka

Efter registreringen får du en bekräftelse och din registrering granskas av Miele. Efter godkänd registrering betalas 4000 kr till ditt konto. Beräknad tid för återbetalning inom 15 arbetsdagar.

Produkter

Kampanjvillkor

Villkor för Miele cashback-kampanj inbyggnadsprodukter för kök

Uppdaterad den 1 februari 2021

 

1. KAMPANJENS UPPHOVSPERSON
Ansvarig för aktuell kampanj är Miele AB, Box 1376, 171 27 Solna, 08-562 29 000.

2. OM KAMPANJEN

2.1. Deltagare
2.1.1 Alla deltagare måste vara över 18 år. Kampanjen gäller bara nya produkter som har köpts av privatpersoner i Sverige, i butik, online av Mieles återförsäljare eller direkt av Miele. Den gäller inte för produkter som sålts direkt av privatpersoner eller via privata annonser eller via Miele Unboxed Outlet. Distributörer, återförsäljare och personalförsäljning via Miele omfattas inte av kampanjen och får inte delta å sina kunders vägnar.
2.1.2 I och med utnyttjande av denna kampanj, anses deltagaren ha lämnat sitt medgivande till dessa villkor.
2.2. Kampanjprodukter, geografisk utsträckning och tidsperioder:
2.2.1 Den här kampanjen är endast tillgänglig vid köp av Miele utvalda inbyggnadsprodukter i Sverige hos Elgiganten, Elon, Media Markt, Tretti, Whiteaway, Power, Hemmy, Vitvaruexperten, Bygghemma, Euronics, Komplett samt via köksfackhandlare och övriga Miele återförsäljare av Miele-produkter eller direkt av Miele med modellbeteckningar enligt pdf-filen i länken nedan. (”Alla produkter som omfattas av kampanjen”).
2.2.2 Kampanjperiod: Kampanjen gäller för köp av kampanjprodukterna mellan den 1 februari och 31 mars 2021. Produkter som köpts före den 1 februari omfattas inte av kampanjen. Inte heller produkter som har köpts före den 1 februari och lämnats tillbaka för att sedan köpas inom kampanjperioden.
2.2.3 Alla Kampanjprodukter måste köpas från Elgiganten, Elon, Media Markt, Tretti, Whiteaway, Power, Hemmy, Vitvaruexperten, Bygghemma, Euronics, Komplett samt via köksfackhandlare och övriga Miele återförsäljare eller direkt av Miele. Gäller endast köp i Sverige. 
2.2.4 Deltagare kan enbart få en återbetalning utbetald per 4 st Miele-produkter.
2.3 Om kampanjen 
2.3.1 När deltagaren köper 4 st nya Miele-produkter - alla på samma kvitto - med något av nedan modellbeteckningar under kampanjperioden (se 2.2.2.) och senast 30/6 2021 registrerar sin produkt med serienummer på miele.se/cashbackinbyggnad där deltagare uppmanas att logga in/registrera konto på miele.se får deltagaren 4000 SEK tillbaka av Miele AB.

 PRODUKTER SOM OMFATTAS AV MIELE CASHBACK-KAMPANJ PÅ INBYGGNADSPRODUKTER

Alla produkter och modellbeteckningar som omfattas av kampanjen (pdf) 

 2.3.2 Den här kampanjen är inte tillgänglig i kombination med andra återbetalningskampanjer hos Elgiganten, Elon, Media Markt, Tretti, Whiteaway, Power, Bygghemma, Euronics, Komplett, köksfackhandlare och övriga Miele återförsäljare eller Miele. 
2.4.4 Kampanjprodukter som återlämnas (och som inte är defekta) till Elgiganten, Elon, Media Markt, Tretti, Whiteaway, Power, Bygghemma, Euronics, Komplett, köksfackhandlare och övriga återförsäljare samt till Miele omfattas inte av kampanjen, och deltagare som försöker utnyttja erbjudandet med hjälp av dessa produkter kommer inte att få utbetalat kampanjbeloppet. För det fall Miele redan har betalat ut beloppet, måste deltagaren återbetala utbetalt belopp. Om Miele får kännedom om sådant bedrägeri har Miele möjlighet att vidta rättliga åtgärder gentemot inblandade deltagare.

3. Hur du deltar
3.1 För att delta i kampanjen måste deltagaren köpa kampanjprodukter inom kampanjperioden och göra en anmälan enligt nedan instruktioner online mellan den 1 februri 2021 och 31 mars 2021.
3.2 Deltagaren uppmanas att följa nedanstående steg för att ta del av erbjudandet:
(I) Deltagaren måste registrera sig eller logga in på sitt befintliga konto på https://miele.se/inloggning.
(II) På sidan miele.se/cashbackinbyggnad ska deltagaren välja registreringslänken vid ”Registrera ditt köp”.

(III) I formuläret ska deltagaren registrera den nyinköpta produktens serienummer. Klicka här för att hitta typskyltens placering. När serienumret har angivits visas produktens modellbeteckning. Deltagaren blir ombedd att uppge sina utbetalnings-/bankuppgifter (IBAN). Deltagaren ska även skanna, ladda upp och bifoga en kopia av kvittot eller orderbekräftelsen av köpet (inklusive moms). På detta kvitto/orderbekräftelse skall modellbeteckningen på produkten, inköpsdatum och butikens namn framgå.
(IIII) När detta är gjort får deltagaren ett e-postmeddelande med en bekräftelse på att dennes anmälan har mottagits.

3.3 När deltagarens anmälan har tagits emot och godkänts kommer Miele AB överföra 4000 SEK till deltagarens bankkonto. Utbetalning görs endast till bankkonton i Sverige.
3.4 Miele AB strävar efter att göra en banköverföring inom 3 veckor från mottagandet av en komplett och giltig anmälan.
3.5 Miele AB hanterar inte några anmälningar som inkommer efter kampanjperiodens slutdatum eller som Miele AB efter eget gottfinnande bedömer vara ofullständiga eller oläsliga.
 

4. FRISKRIVNINGAR

4.1. Miele AB förbehåller sig rätten att granska anmälningar i syfte att kontrollera att dessa villkor respekteras och att begära ytterligare information och relevanta dokument. Miele AB förbehåller sig rätten att utesluta anmälningar och/eller deltagare om det finns misstanke om att kampanjen missbrukas på något sätt.

5. Hantering av persondata

5.1 Miele AB, Box 1397, 171 27 Solna, 08562 29 000 är registrerat i Sverige under organisationsnummer 556138-9668 och personuppgiftsansvariga enligt tillämpliga lagar och bestämmelser om skydd av personuppgifter för alla personuppgifter som deltagaren uppger i samband med utnyttjande av denna kampanj. All personlig information kommer att behandlas av Miele AB endast i samband med hantering av denna kampanj inklusive tillhandahållande av information till tredje part utsedda att administrera kampanjen. Miele AB kan komma att lämna ut deltagarens personuppgifter om Miele AB är skyldigt att göra så enligt lag eller domstolsbeslut. När deltagaren tar del av kampanjen, behandlar vi deltagarens uppgifter grundat på vårt legitima intresse av att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot deltagaren. Deltagarens personuppgifter kommer att behandlas så länge det är motiverat av sammanhanget. 
5.2 Deltagaren har rätt att få besked om vilka personuppgifter om deltagaren som vi behandlar och hur vi behandlar dessa genom att kontakta oss via detta formulär. Deltagaren har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om deltagaren för det fall de är felaktiga och behöver uppdateras. Deltagaren har även i vissa fall rätt att få personuppgifterna raderade, t ex om de inte är längre nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in. För att ta vara på dina rättigheter, kontakta oss på via detta formulär  eller läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.  

6. LAG OCH JURISDIKTION
Så långt lagen tillåter ska dessa villkor och eventuella tvister som uppstår på grund av eller i samband med dem och denna kampanj styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige och lyda under den icke-exklusiva jurisdiktion som tillhör domstolarna i Sverige. Deltagaren kan få information om vilka deltagarens rättigheter är från den lokala organisationen för konsumentrådgivning. Deltagarens lagstadgade rättigheter begränsas inte av dessa villkor.