Miele Gen 7000 Hob Smart Select

SMARTSELECT – INTELLIGENT KASTRULLIGENKÄNNING

Oavsett var du bestämmer dig för att ställa kastrullen på hällen så kommer temperaturinställningen att följa med. Det betyder att du får en ännu större frihet och flexibilitet när du har många kastruller och pannor på hällen.