Kontinuitet i företagsledningen

Management bei Miele

Sedan företaget grundades 1899 ägs företaget Miele av familjerna Miele och Zinkann. Alla de cirka 70 ägarna är ättlingar i rakt nedstigande led till någon av de båda grundarna Carl Miele och Reinhard Zinkann.

Båda familjerna har från starten varit representerade i den operativa ledningen och är det än idag.

Alla i företagsledningen har samma rättigheter. Från vänster: Dr. Stefan Breit (dir teknik/produktion), Dr. Markus Miele (ägare och vd), Olaf Bartsch (dir finans), Dr. Reinhard Zinkann (ägare och vd) och Dr. Axel Kniehl (dir marknad och försäljning).