Finansiell information

Geschäftsentwicklung

Finansiell information

Under räkenskapsåret 2017/2018, som slutade 30 juni 2018, uppnådde företaget en omsättning på 4,1 miljarder euro. Det motsvarar en tillväxt på 167 miljoner euro eller 4,3 procent.
På hemmamarknaden Tyskland ökade företaget omsättningen till 1,21 miljarder euro (plus 2,4 procent).
Mielegruppen sysselsätter 20,098 personer runt om i världen, varav 11,225 i Tyskland (brytdag 30 juni 2018).

Miele Group turnover
Miele Group workforce