Finansiell information

Geschäftsentwicklung

Finansiell utveckling

Under räkenskapsåret 2018/2019, som slutade 30 juni 2019, uppnådde företaget en omsättning på 4,16 miljarder euro. Det motsvarar en tillväxt på 59,7 miljoner euro eller 1,5 procent.
I Tyskland ligger omsättningen på 1,2 miljarder euro.
Mielegruppen sysselsätter 20 221 personer runt om i världen, varav 11 038 i Tyskland (30 juni 2019).

Miele Group turnover
Miele Group workforce