Individuella inställningar

Konfigurera ugnen som du vill ha den 
Du kan ställa in språk, signalljud och skärmljusstyrka för din dialogugn efter dina önskemål. 
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning