Restvärmeanvändning

Intelligent energihantering 
Restvärmeanvändningen förbättrar energieffektiviteten hos dialogugnen – vilket är bra både för vår miljö och din elräkning. När du använder stektermometern eller programmerar in en tillagningstid stängs dialogugnen av i förtid och maten lagas färdigt med hjälp av restvärmen, utan att kvaliteten försämras.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning