Hushållsmaskiner i nätverk med Miele@home

Friare, säkrare och bekvämare 
Mieles dialogugn kan utan problem integreras i befintliga datornätverk som MobileControl, SuperVision, Recept och WiFiConn@ct. Ytterligare information finns i avsnittet “Hushållsmaskiner i nätverk”.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning