Överhettningsskydd och felövervakning

För en produkt med lång livslängd
Varje kokzon är försedd med överhettningsskydd. Detta stänger automatiskt av kokzonens uppvärmning vid extrem belastning, innan glaskeramiken eller andra komponenter överhettas. Om ett föremål eller vätska finns på manöverytan stängs hällen också av automatiskt. På så sätt är du alltid skyddad mot en oönskad effektjustering.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning