Låsning och driftspärr

Säkerhet för alla
Låsningsfunktionen förhindrar oavsiktlig ändring av det valda effektläget under pågående matlagning. Driftspärren skyddar mot oavsiktlig eller obehörig påslagning, och fungerar t.ex. som barnsäkerhetsspärr. Den här funktionen går att aktivera när hällen är avstängd.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning