Säkerhetsavstängning

Säkerhet framför allt
En maximal drifttid har fastställts för varje effektläge. Om en kokzon värms upp med oförändrat effektsteg under en ovanligt lång tidsperiod, stängs den av automatiskt.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning