Timer

Underlättar matlagningen
I hällen finns också en timerför att underlätta tidtagning och tidsinställning. Beroende på modell kan du till exempel ställa in tiden för kokzonerna, som sedan automatiskt stänger av sig själva eller använda timern oberoende av hällens funktioner.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning