Torkskydd

Säker borttagning av smuts
Med en fingertryckning går det att spärra hällens användning under 20 sekunder. Alla inställningar sparas som de var innan. Tiden räknas tydligt ned på timern. Det går att flytta tillagningskärl och rengöra hällen utan problem och utan att ändra inställningarna.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning