Permanent avkänning av kastrull

Den bästa energianvändningen
Om det redan finns tillagningskärl på en kokzon aktiveras sifferraden automatiskt omedelbart efter att hällen slagits på. Ingen manuell aktivering av kokzonerna behövs.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning