Longlife AirClean-filter

Ett kök utan matos
Lukter förhindras effektivt, tack vare långlivade kolfilter av stenkol med bikakestruktur som kan regenereras i ugnen.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning