TwinBooster

Power-funktion för snabb värmeutveckling
Koncentrerad effekt för snabbare uppkok! Den unika funktionen TwinBooster från Miele gör matlagningen mer flexibel, eftersom induktionseffekten kan fördelas efter behov. När det krävs kan effekten för två kokzoner ledas till en och samma zon.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning