Flexibla vad gäller form, funktion och utrustning

Flexibla vad gäller form, funktion och utrustning
Balanserad harmoni kräver en perfekt symmetri mellan form, funktion och utrustning. Range-serien hushållsmaskiner utvecklades medvetet med en design som går att kombinera optimalt med inbyggnadsprodukterna i Generation 6000 i PureLine och ContourLine. Material, färger och användarkoncept är perfekt anpassade till varandra.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning