AirClean Plus-filter

AirClean Plus-filter för särskilt bra inomhusmiljö
AirClean Plus-filtret ser till att det damm som sugits upp stannar där det hör hemma: i dammboxen. Den effektiva filtreringen ger extra ren inomhusluft.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning