AirClean-filter

Ren luft inomhus
AirClean-filtret ser till att det damm som sugits upp stannar där det hör hemma: AirClean-systemet i två steg filtrerar särskilt noggrant bort smutspartiklar från den insugna luften: I dammboxen på Scout RX1. AirClean-systemet i två steg filtrerar särskilt noggrant bort smutspartiklar från den insugna luften. Det betyder att Scout RX1 minskar halten av fint damm i luften efter dammsugningen.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning