Corner-Mode

Noggrann i hörn och längs kanter
Var samlas det mest damm? I rummets hörn och längs kanterna, där luften inte rör sig så mycket. Bra att Scout RX1 med hörnläge finns. I det här läget rengör Scout RX1 först alla ytor automatiskt. Sedan kör den längs med kanterna i alla rum ytterligare en gång. Det betyder att du kan vara säker på att den städat ordentligt också i hörnen och längs kanterna.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning