Auto-Mode

Rent på alldeles egen hand
I Auto-Mode rengör Scout självständigt alla utrymmen som kan nås: Den lämnar sin laddningsstation, dammsuger de golvytor du vill dammsuga och återvänder sedan till laddningsstationen. Om batteriladdningen inte räcker för alla ytor avbryter den städningen för att ladda sina batterier i stationen. Efter ca 120 min. fortsätter den dammsuga på precis den plats där den tidigare avbröt arbetet.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning