Trippelt rengöringssystem

3 gånger så noggrann
Mieles Scout RX1 bekämpar smuts trippelt: De båda roterande sidoborstarna sopar in damm från hörn och kanter under dammsugaren. Borstvalsen tar upp grövre smuts. Och den effektstarka fläkten blåser in fint damm i dammboxen.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning