WWG760 WPS TDos&9kg

W1 Frontmatad tvättmaskin

Produktfördelar

Skrynkelreducering

Stryk upp till 50 % mindre
Med alternativet Skrynkelreducering kan arbetet vid strykning reduceras med upp till 50 %. Vid slutet av tvättprogrammet sätts ett utslätningsförlopp igång. Tvätten flyttas runt i den varma och fuktiga trumman och slätas på så sätt ut.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning