Energieffektivitet

Helt föredömligt
Mieles tvättmaskiner arbetar miljövänligt och använder bara så mycket vatten och el som behövs. Många modeller tillhör redan nu energieffektivitetsklass A.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning