WWD320 WCS PWash&8kg

W1 Frontmatad tvättmaskin

Produktfördelar

Energieffektivitet

Helt föredömligt
Mieles tvättmaskiner arbetar miljövänligt och använder bara så mycket vatten och el som behövs. Många modeller tillhör redan nu energieffektivitetsklass A.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning