WED325 WCS PWash&8kg

W1 Frontmatad tvättmaskin

Produktfördelar

Watercontrol-System (WCS)

Säkerhet genom extra sensor
Genom ett Watercontrol-system styrs vattentilloppet av en vattennivåsensor. Om den normala vattennivån inte nås, avbryts tilloppet. Om det hamnar vatten i maskinens inre, stängs maskinens tilloppsventil och vattnet som befinner sig i tvättmedelsbehållaren pumpas bort. Dessutom känner en nivåvakt i bottenplåten av om vatten rinner ut.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning