WWD120 WCS 8kg

W1 Frontmatad tvättmaskin

Produktfördelar

Låga förbrukningsvärden

Helt föredömligt
Mieles tvättmaskiner är miljövänliga och använder bara så mycket vatten och el som behövs. Mieles energisnålaste tvättmaskiner tvättar 20 % effektivare än vad som krävs för att uppfylla energieffektivitetsklass A+++.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning