EcoFeedback

Fullständig kostnadskontroll
Med Mieles tvättmaskiner med EcoFeedback-funktion får du en exakt återkoppling så att du vet hur mycket el och vatten du förbrukar. På så vis har du alltid full kontroll över kostnaderna. Innan programmet startar kan du begära en prognos för det valda programmets förbrukning. Efter programslut visas exakta uppgifter om förbrukningen, som kan variera beroende på tvättmängden.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning