Waterproof-system (WPS)

För extra säkerhet
WPS har en andra magnetventil direkt på vattenkranen. Om den första ventilen är defekt så stänger den andra tilloppet. Högsta säkerhet garanteras även av tilloppsslangen med dubbla väggar: Om den inre slangen är skadad, så leds vattnet genom skyddsslangen till bottenplåten. Precis som WCS har även WPS en intelligent sensorteknik: Läckage upptäcks och vattentilloppet stoppas.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning