WTH120 WPM PWash 2.0 & TDos

WT1 tvätt/tork-kombination

Produktfördelar

TwinDos®*

Bara hos Miele
Bästa tvättmedelssystemet med ett enda knapptryck
Automatisk dosering med TwinDos® är inte bara praktiskt, utan garanterar samtidigt perfekt renhet: UltraPhase 1 och 2 gör din maskin till det bästa systemet med flytande tvättmedel.
TwinDos® doserar UltraPhase 1 och 2 vid den optimala tidpunkten under tvättprocessen och uppnår på så sätt högsta tvätteffekt. Dessutom doserar TwinDos® så pass noggrant att du kan spara upp till 30 % tvättmedel jämfört med manuell dosering.
Patent: EP 2 784 205En UltraPhase-patron 1 + 2 vardera medföljer enheten, de övriga patronerna erhåller du när du löser in den bifogade kupongen.Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning