WTH120 WPM PWash 2.0 & TDos

WT1 tvätt/tork-kombination

Produktfördelar

Energieffektivitet

Helt föredömligt
Mieles tvätt/tork-kombinationer är miljövänliga och använder bara så mycket vatten och el som behövs. Tvätt/tork-kombinationerna uppnår energieffektivitetsklass A och den utmärkta tvätteffektklassen A.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning