WTH120 WPM PWash 2.0 & TDos

WT1 tvätt/tork-kombination

Produktfördelar

Energieffektivitet

Helt föredömligt
Mieles tvätt/tork-kombination arbetar miljövänligt och använder bara så mycket vatten och el som behövs. Alla tvätt/tork-kombinationer tillhör energieffektivitetsklass A.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning