WTH120 WPM PWash 2.0 & TDos

WT1 tvätt/tork-kombination

Produktfördelar

Skölj ur ludd

Bara hos Miele
Specialprogram mot ludd
Allt ludd efter den senaste torkningen spolas ut med detta program. Kondenskanal, tvättvattenbehållare och tvättrumma blir efter några minuter helt luddfria. Därmed undviks att textilier missfärgas av ludd.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning