Överblick över alla produktfördelar

Produktfördelar tillbehör fläktkåpor
Produktfördelar

Filter NoSmell med aktivt kol

Totalt fritt från matos i köket
I Mieles fläktkåpor för cirkulationsdrift används förutom fettfiltret också alltid kolfiltret NoSmell. Det här filtret från Miele inte bara binder lukt, utan neutraliserar den fullständigt. Fördel: När du slår på köksfläkten nästa dag besväras du t.ex. t.ex. inte längre av gårdagens fisklukt.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning