GN Allergy XL HyClean 3D

Allergy XL-Pack HyClean 3D Efficiency GN

Produktfördelar

Dammet stannar kvar i påsen

(Fin-)damm hålls kvar i påsen på ett säkert sätt
Tack vare flera filterlager kan insuget (fin-)damm inte komma tillbaka ut i rumsluften.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning