GN Allergy XL HyClean 3D

Allergy XL-Pack HyClean 3D Efficiency GN

Produktfördelar

Hygieniskt påsbyte

För hygieniskt byte av dammsugarpåsen
För att inget damm ska hamna utanför påsen vid påsbyte, försluts dammsugarpåsen automatiskt när dammsugaren öppnas.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning