Hygien Lifetime-filter

Dammfritt klimat med Hygiene Lifetime-filter
Effektiv rengöring: Hygiene Lifetime-filtret skapar en ren rumsluft tack vare sin mycket höga kapacitet att hålla kvar damm. Det fångar upp 99,9 %* av alla fina partiklar och håller dem kvar utan utsläpp i omgivningen – för hygien och renhet.
enligt EN 60312-1Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning