Räckvidd

För stora ytor
Tillsammans ger dig kabel, dammsugarrör och -slang en extra stor räckvidd. Därmed kan du bekvämt dammsuga även större bostäder utan att behöva byta vägguttag gång på gång.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning