Hygienisk tömning

Bara hos Miele
Hygienisk tömning
Tack vare den specialutvecklade motorns höga lufteffekt ger den extremt höga flödeshastigheten en enastående stoftavskiljning av grov smuts och fint damm i separata behållare. Behållaren töms nedåt, med ett minimum av uppvirvlat damm.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning