Furniture Protection Technology

Krockar inte. Snubblar inte.
7 optiska sensorer framtill på Scout känner av möbler och andra hinder. Scout närmar sig dessa föremål försiktigt för att rengöra golvet framför dem. Kollisioner undviks tillförlitligt. Ytterligare 3 sensorer på dammsugarens undersida känner av nivåändringar hos golvet och hindrar att Scout ramlar nedför en trappa.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning