3D Smart Navigation

Tredimensionell rumsigenkänning via kamera
Två frontkameror möjliggör ett mycket exakt tredimensionellt objektigenkännande för Scout RX2. Den räknar automatiskt ut avståndet till eventuella hinder och navigerar säkert runt dem. På så sätt kolliderar den inte med möbler och föremål. Komplexa rumstrukturer är inte heller några problem för Scout med 3D Smart Navigation.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning