Stötskyddslist

Skyddar möbler och väggar
Mieles dammsugare S5 och S8 har en stötskyddslist av mjukt syntetmaterial kring hela höljet. Den skyddar både möbler och dammsugare vid oavsiktliga sammanstötningar.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning